Intro til havnen i Augustenborg

Augustenborg havn er en gammel industri og handels havn hvor mange skibe gennem tiderne har lagt til for at få lastet eller losset. Den dag i dag står den store korn silo der stadig som et sikkert pejlemærke, der er synligt på lang afstand. 

Augustenborg havn ligger inderst i Augustenborg fjord, der munder ud i Als fjord, med adgang til Als sund og lillebælt. På den anden side af dæmningen ligger Lillehav, som hverken kan eller må besejles da Lillehav er et naturreservat.

 

Læsebrev i Sønderborg nyt

Bo Vistisen har sat et læsebrev i Avisen som jeg synes i skal læse.:

Vistisens læsebrev

Han anklager bl.a. medlemmer fra Sejlklubben for at have kuppet Bådelauget og være skyld i at bestyrelsen endnu ikke er blevet funktionsdygtig.

Intet er mere forkert, det er fuldt lovligt at være medlem bĂĄde i sejlklubben og bĂĄdelauget, hvilket Hr. Vistisen ogsĂĄ selv er. Man kan naturligvis være utilfreds med resultatet af en demokratisk afstemning til generalforsamlingen hvor flertallet af medlemmerne vil have at klubben gĂĄr en anden vej end før, det er ok. Men problemet er de sure gamle  mænd fra bestyrelsen som ikke vil samarbejde med nogen og dermed tilsidesætter medlemmernes ønsker og valg. 

Lars Baumann, Bestyrelsesformand for BĂĄdelauge

Aktører i havnen

I Augustenborg havn er der flere havne aktører. På billedet vises med sorte cirkler hvor Augustenborg Brolaug har havnepladser.

Augustenborg Brolaug

Broerne der er markeret med sort tilhører Augustenborg Brolaug. Her har medlemmerne af Augustenborg bådelag og sejlklub deres både liggende.

Gæstesejler kan ofte finde en ledig plads for en kortere periode. Der er en betalingsautomat ved klubhuset. (for mere info se siden for gæstesejlere) 

Augustenborg brolaugs broer

Ved Vestbroerne som ligger ved de to klubhuse, ligger der bĂĄde joller, motorbĂĄde, sejlbĂĄde og nogle fiskebĂĄde.
dybden som er angivet på kortet er misvisende. Ved vestbroerne er der fin sejldybde for sejlbåde næsten helt ind til broen der går øst-vest for alle sektionerne, naturligvis dybes længst ude.
Ved dæmningsbroerne ligger der mange motorbåde, joller og så gar et par viking skibe (Sebbeals og Ottar)

Aktiviteter pĂĄ havnen i Augustenborg

Billeder fra gamle dage: