Seneste ny om BÃ¥delauget fra Formanden / Lars Baumann

Indkaldelse til ny generalforsamling den 3-5 2023 kl. 19:00

Fakta om BÃ¥delauget

Læsebrev i Sønderborg nyt

Aflysning af fælles søsætning!

Som du sikkert har læst på vores hjemmeside, er Brolauget nødsaget til at aflyse de fælles søsætninger, som har været planlagt. 

Brolauget er blevet informeret om, at grunden til dette er, at den afgående formand og to gamle bestyrelsesmedlemmer fra Bådelauget ikke vil lade den nyvalgte bestyrelse konstituere sig og herunder finde nye medlemmer til Brolauget. Som du kan læse på Bådelaugets hjemmeside er der forsøgt med 3 konstitueringsmøder.

Lars Jensen og jeg fra Sejlklubben vil ikke stå for søsætningen alene igen. Det var også os, som stod for optagning i efteråret 2022, hvor der heller ikke kom nogen hjælp eller repræsentanter fra Bådelauget bestyrelse. Dette klagede Sejlklubben over til Bådelaugets formand Henrik Bode. Men han har aldrig vendt tilbage på vores henvendelse på trods af rykkerskrivelser.

Sejlklubbens repræsentanter i Brolauget er selvfølgelig kede af denne udvikling, og at vi i år ikke kan tilbyde vores medlemmer, ved fælles hjælp, at komme billigt i vandet her til foråret.

Skulle der findes en hurtig løsning i Bådelauget, kommer vi selvfølgelig tilbage med nye datoer.

Brolaug Formand, Steffan Stuhr

Forsøg på kommunikation med bådelauget kan ses her. Bekymrings email. Men vi har ikke fået noget svar.

Nyt fra Augustenborg BÃ¥delaug:

Der har været afholdt generalforsamling i klubben hvor Lars Baumann blev valgt til ny Formand.
Følgende blev også valgt til bestyrelsen:

  • Thomas Schmidt
  • Henrik Bode
  • Jens Bjerre
  • Peter Sandholdt
  • Helge Krogh

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 19/1 2023 ses her, og derunder for det 2. konstituerende bestyrelsesmøde.

Hilsen fra Augustenborg Sejlklub

Havneprojektet i Augustenborg

Se høringssvar mm. angående Havneprojektet i Augustenborg herunder: