Intro til havnen i Augustenborg

Augustenborg havn er en gammel industri og handels havn hvor mange skibe gennem tiderne har lagt til for at få lastet eller losset. Den dag i dag står den store korn silo der stadig som et sikkert pejlemærke, der er synligt på lang afstand. 

Augustenborg havn ligger inderst i Augustenborg fjord, der munder ud i Als fjord, med adgang til Als sund og lillebælt. På den anden side af dæmningen ligger Lillehav, som hverken kan eller må besejles da Lillehav er et naturreservat.

 

Aktører i havnen

I augustenborg havn er der flere havne aktører. På billedet vises med farver hvor vi (Augustenborg Brolaug) og de andre aktører har hjemme

Augustenborg Brolaug

Broerne der er markeret med røde rammer tilhører Augustenborg Brolaug. Her har medlemmerne af Augustenborg bådelag og sejlklub deres både liggende. Her kan en gæstesejler ofte finde en ledig plads for en kortere periode. Der er en betalingsautomat ved klubhuset. (for mere info se siden for gæstesejlere) 

Sønderborg havn i Augustenborg

Havnekajen ved den gule linie, er under Sønderborg havn. 
Her er kan større både ligge til. Gæster bør benytte den app der henvises til på kajen. 

Augustenborg Yacht havn

Broerne markeret med blå, tilhører Augustenborg Yacht havn. 

MJ Værft

Broen markeret med grøn, tilhører MJ Værft

Billeder fra gamle dage: